Distribució de cistelles ecològiques a Sant Cugat del Vallès

Web http://casalpopularlaguitza.noblogs.org
Adreça-e: laguitza at gmail.com
Migdia, 13 (Sant Cugat del Vallès)