Grup de consum de Sant Cugat del Vallès

Web http://elcabasdesantcugat.wordpress.com
Adreça-e: cabascoope at gmail.com
tel. 93 674 75 22 / 660 212 239 (Montse)
Rosselló, 32 (Sant Cugat del Vallès)
Obert: dimecres i dijous de 17 a 21 h, i divendres de 16 a 20 h

Des de 2006