Grup de consum del barri de Gràcia de Sabadell Compte Jofre, 24 -La Quartera (Sabadell)
Adreça-e cooperativatreubanya@gmail.com
https://cooperativatreubanya.wordpress.com/

Creada a 2010