Hortalissa i fruita des de Castellbisbal (Vallès Occidental)

Tel. 775 54 36 / 626 020 333
Adreça-e: masiacanolivero[at]gmail.com

Venda a grups de consum i parada de mercat (Mercat de la Independència 184-188 -Terrassa)
Segell CCPAE