Ous ecològics des de Sant Llorenç Savall

Web http://ecogranjalaroca.blogspot.com.es
Tel. 661 977 208
Carretera B-124, km 17,3 (Sant Llorenç Savall)
Adreça-e: ecogranjalaroca at gmail.com

Segell CCPAE