Llavor ecològic i de varietats tradicionals des de Mura (Bages)

Muntanya, 15C
08278 Mura
www.lesrefardes.coop
Tel. 93 714 12 76
lesrefardes@lesrefardes.coop