Punt de distribució a Sabadell de cistelles ecològiques de La Nansa