Grups de consum ecològic del barri de Gràcia de Sabadell

Web http://teixitdelaterra.125mb.com
Compte Jofre, 24 (Sabadell)

Adreça-e: teixitdelaterra at gmail.com

Creada a 2002, fou el primer de Sabadell.